Közérdekű adatok

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló

2011. évi CXII. törvény (Infotv.)1. számú melléklete alapján

A közzétételi lista főbb elemei Frissítés Frissítve Megőrzés

Szervezeti,

személyzeti

adatok

A közfeladatot

ellátó szerv

hivatalos neve

Újbuda

SMART 11

Üzemeltető és

Fejlesztő

Nonprofit Kft.

A változásokat

követően

azonnal

2020.10.08. Az előző állapot törlendő

Székhely

(postai cím)

1113 Budapest,

Bocskai út 39-41.

Elektronikus levélcím

(e-mail)

info@smart11.ujbuda.hu
Honlap https://smart11.ujbuda.hu/

Ügyvezető,

elérhetőségei

Majoros Endre

ügyvezető

Telefon:

+361 372-4680

E-mail: info@smart11.ujbuda.hu

Tevékenységre,

működésre

vonatkozó

adatok

A közfeladatot

ellátó szerv

feladatát,

hatáskörét és

alaptevékenységét

meghatározó,

a szervre

vonatkozó

alapvető

jogszabályok

Polgári

Törvénykönyvről

szóló

2013. évi

V. törvény (Ptk.)

  

Az egyesülési

jogról,

a közhasznú

jogállásról,

valamint a

civil szervezetek működéséről és támogatásáról

szóló

2011. évi

CLXXV. törvény

(Civil tv.)

A változásokat

követően

azonnal

2020.10.08.

Az előző

állapot

1 évig

archívumban

tartásával

Szervezeti és

Működési

Szabályzat/

Létesítő Okirat/

szervezeti ábra

SMART 11 –

Szervezeti és

Működési

Szabályzat

  

SMART11 – 

Alapító okirat

A változásokat

követően

azonnal

2021.03.30.

Adatvédelmi és

adatbiztonsági

Szabályzat

Adatvédelmi és

adatbiztonsági

Szabályzat

A változásokat

követően

azonnal

2020.12.14.

Közszolgáltatások

megnevezése,

igénybevételének

rendje,

fizetendő díj

mértéke

Közszolgáltatások

megnevezése,

igénybevételének

rendje,

fizetendő díj

mértéke

A változásokat

követően

azonnal

2020.10.08.

Az előző

állapot

1 évig

archívumban

tartásával

A közfeladatot

ellátó szervnél

végzett

vizsgálatok

nyilvános

megállapításai

Az Újbuda

SMART 11

Üzemeltető és

Fejlesztő

Nonprofit Kft.-nél

végzett

vizsgálatok

során

nem került

nyilvános adat

megállapításra.

Folyamatosan 2020.10.08.

Az előző

állapot

1 évig

archívumban

tartásával

Közérdekű

adatok

megismerésére

irányuló

igények

intézésének

rendje,

illetékes

szervezeti

egység neve,

elérhetősége

SMART11 –

Tájékoztató

a közérdekű

adatigénylések

teljesítésének

rendjéről

Negyedévente

2020.10.08.

Az előző

állapot

törlendő

Gazdálkodási

adatok

Éves

költségvetés,

beszámoló

SMART11 –

Egyszerűsített

éves

beszámoló

– 2020

     

SMART11 –

Kiegészítő

melléklet

a 2020. évi

egyszerűsített

éves

beszámolóhoz

  

SMART11 –

Független

könyvvizsgálói

jelentés

– 2020

  

SMART 11 –

közhasznúsági

melléklet

– 2020

   

SMART11 –

Kivonat a GB

2020. július 8-i

nyilvános

jegyzőkönyvéből

A

változásokat

követően

azonnal

2020.10.08.

A

közzétételt

követő

10 évig

A közfeladatot

ellátó szerv

által nyújtott

támogatások

Az Újbuda

SMART 11

Üzemeltető és

Fejlesztő

Nonprofit Kft.

a Fogyatékos

Kisiskolásokért

Alapítvány

számára 10 db

számítástechnikai

eszközt

adományozott

2020. június 29-én.

(ikt. 643/2020.07.14)

A döntés

meghozatalát

követő

hatvanadik

napig.

2020.10.08.

A közzétételt

követő 5 évig.

Az 5 millió

forintot elérő,

vagy azt meghaladó szerződések, beszerzések, vagyon-hasznosítások

Az 5 millió forintot elérő, vagy azt meghaladó szerződések, beszerzések, vagyon- hasznosítások

A döntés meghozatalát követő hatvanadik napig. 2021.10.12. A közzétételt követő 5 évig.
Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések

Az Újbuda

SMART 11

Üzemeltető és

Fejlesztő

Nonprofit Kft.-nél

jelenleg nincs

Európai Unió

támogatásával megvalósuló

fejlesztés.

Negyedévente. 2020.10.08.

Legalább

1 évig archívumban tartásával.

Közbeszerzési információk

Az Újbuda

SMART 11

Üzemeltető és

Fejlesztő

Nonprofit Kft.

jelenleg nem tervez a 2021-es évre

közbeszerzést

Negyedévente. 2021.06.01.

Legalább

1 évig archívumban tartásával.

2009. évi CXXII. törvény - a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről
Foglalkoztatottak létszámára, személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok

Foglalkoztatottak létszámára, személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok

Negyedévente 2021.10.12.

A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával.

ARCHÍVUM

Adatszolgáltatás

Frissítés
SMART11 – Foglalkoztatottak összesített adatok 2021. II. negyedév 2021.október 12.
SMART11 – Szerződések 2021.01.01–2021.06.30. 2021.október 12.
SMART11 – Foglalkoztatottak összesített adatok 2021. I. negyedév
2021.július 22.
SMART11 – Szerződések 2021.01.01–2021.03.31. 2021.július 22.

SMART11 – Egyszerűsített éves beszámoló – 2019

2021. június 2.

SMART11 – Kiegészítő melléklet a 2019. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz

SMART11 – Független könyvvizsgálói jelentés – 2019

SMART 11 – közhasznúsági melléklet – 2019

SMART 11 – közbeszerzési terv – 2020

 
Szervezeti ábra 2021. március 30.

Foglalkoztatottak létszámára, személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok

2021. január 21.

Az 5 millió forintot elérő, vagy azt meghaladó szerződések, beszerzések, vagyon hasznosítások

2021. május 4.

Az 5 millió forintot elérő, vagy azt meghaladó szerződések, beszerzések, vagyon-hasznosítások

2021. január 21.

Foglalkoztatottak létszámára, személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok

2021. május 4.

Foglalkoztatottak létszámára, személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok

2020. október 20.
Kivonat a Gazdasági Bizottság 2020. július 08. jegyzőkönyvéből 2020. július 10.

2019. évi Közhasznúsági melléklet

Frissítve: 2020. július 10.

2019. évi Kiegészítő melléklet a beszámolóhoz
2019. évi Független könyvvizsgálói jelentés
2019. évi Egyszerűsített éves beszámoló
Kivonat a Gazdasági Bizottság 2019. május 29. jegyzőkönyvéből

Frissítve: 2019. május 30.

2018. évi Közhasznúsági melléklet
2018. évi Kiegészítő melléklet a beszámolóhoz

2018. évi Független könyvvizsgálói jelentés

2018. évi Egyszerűsített éves beszámoló

   

Kivonat a Gazdasági Bizottság 2018. május 23. jegyzőkönyvéből Frissítve: 2018. május 29.
2017. évi Közhasznúsági melléklet
2017. évi Kiegészítő melléklet a beszámolóhoz
2017. évi Független könyvvizsgálói jelentés
2017. évi Egyszerűsített éves beszámoló

     

Kivonat a Gazdasági Bizottság 2017. május 24. jegyzőkönyvéből Frissítve: 2017. május 26.  


2016. évi Közhasznúsági melléklet
2016. évi Kiegészítő melléklet a beszámolóhoz
2016. évi Független könyvvizsgálói jelentés
2016. évi Egyszerűsített éves beszámoló

   

Kivonat a Gazdasági Bizottság 2016. május 18. jegyzőkönyvéből Frissítve: 2016. május 30.  
2015. évi Eredménykimutatás
2015. évi Közhasznúsági melléklet
2015. évi Kiegészítő melléklet a beszámolóhoz
2015. évi Független könyvvizsgálói jelentés
2015. évi Egyszerűsített éves beszámoló

    

Kivonat a Gazdasági Bizottság 2015. május 20. jegyzőkönyvéből Frissítve: 2015. május 31.  2014. évi Eredménykimutatás
2014. évi Közhasznúsági melléklet
2014. évi Kiegészítő melléklet a beszámolóhoz
2014. évi Független könyvvizsgálói jelentés
2014. évi Egyszerűsített éves beszámoló

   

2013. évi Közhasznúsági melléklet Frissítve: 2014. augusztus 31.

2013. évi Egyszerűsített éves beszámoló
2013. évi Kiegészítő melléklet a beszámolóhoz                                        
2013. évi Könyvvizsgálói jelentés
2013. évi Üzleti terv
2013. évi Gazdasági Bizottság határozatai
2013. évi Beszerzési terv

   

2012. évi Közhasznúsági melléklet Frissítve: 2013. május 31.


2012. évi Egyszerűsített éves beszámoló
2012. évi Kiegészítő melléklet
2012. évi Független könyvvizsgálói jelentés                            

   

2011. évi Kiegészítő melléklet Frissítve: 2012. június 30.


2011. évi Könyvvizsgálói záradék
2011. évi Közhasznúsági jelentés                                          
2011. évi Mérlegbeszámoló