Bemutatkozás

Az Újbuda SMART 11 Üzemeltető és Fejlesztő Nonprofit Kft. alapításának célja, hogy Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzat más önkormányzatokkal együttműködve, a Közép-Magyarországi régióban a tudományos tevékenységek, kutatások, nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének, a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának, valamint az euroatlanti integráció elősegítése érdekében létrehozzon egy informatikai szolgáltató központot, amely e feladatokat a társadalmi szükségleteknek megfelelően, mint közhasznú feladatot lássa el.

A Társaság a KÖR 2004 Informatikai Kht. átalakulásával, annak általános jogutódjaként jött létre.

Az Újbuda SMART 11 Nonprofit Kft. 2004. évi alapítása óta Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata, általa fenntartott intézményei, valamint közhasznú jogállással bíró gazdálkodó szervezetei számára nyújt informatikai jellegű tevékenységet.

 

A Társaság közreműködik az Önkormányzat a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény II. fejezet 8. §-ában foglalt kötelezően ellátandó feladatainak végrehajtásában. E közhasznú feladatokat alapvetően az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény szabályozza.

 

A Társaság feladatait az Önkormányzattal kötött Szolgáltatási szerződés rögzíti.

A Társaság alapító okiratában a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 26. § c. pont 4., 20., 24. alpontok szerint rögzített közhasznú tevékenységek:

    • nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés;
    • közhasznú szervezetek számára biztosított – csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető szolgáltatások;
    • az elektronikus közszolgáltatás alapszolgáltatásként történő biztosítása.

 

Az Újbuda SMART 11 Nonprofit Kft. elsődleges célja, hogy még magasabb színvonalon lássa el feladatait az Önkormányzat, intézményei, gazdálkodó szervezetei számára.

 

Cég neve Újbuda SMART 11 Üzemeltető és Fejlesztő Nonprofit Kft.
Ügyvezető Igazgató Majoros Endre
Cím 1113 Budapest, Bocskai út 39-41.
Telefon +361 372-4680
E-mail info@smart11.ujbuda.hu
Web smart11.ujbuda.hu
Cégjegyzékszám

01-09-903277

kelte: 2008.10.14.

Adószám 21967827-2-43
Statisztikai számjele 21967827-6203-572-01