uiacup

 

A UIA programról

 
A UIA - Urban Innovative Actions egy új, 2015-2019 között 5 körben meghirdetett közvetlen brüsszeli pályázású városfejlesztési támogatási program, amely minden évben 3-4 megadott témakörben olyan ​új és eddig még nem bizonyított megoldások kipróbálására ad lehetőséget, melyek alkalmasak korunk városi kihívásainak kezelésére​. Pályázatot 50.000-nél nagyobb lélekszámú város/városrész önkormányzata nyújthat be, a téma szempontjából releváns helyi/regionális szakmai szereplőkből álló konzorciumi partnerség összeállításával.

 

A UIA program ötödik körében 23 EU-tagállamból összesen 222 pályázat - melyből közel a fele, 105 pályázat kultúra témában - került benyújtásra, amelyből 13 nyert, ebből 6 kultúra témában. Budapest XI. Kerület, Újbuda Önkormányzata a ‘Cultural Urban Platform / CUP 4 Creativity’ című pályázattal egyike a büszke nyerteseknek.

 

 

A CUP 4 Creativity röviden
 

A Cultural Urban Platform (CUP) projekt célja a ​digitális elmagányosodás elleni küzdelem a civil lakosságban szunnyadó kreatív alkotókészség megszólításán és felélesztésén keresztül. Hiszünk abban, hogy a 21. században a kultúratámogatás hatékonysága nem feltétlenül és kizárólag a kulturális intézményrendszerek támogatásán, hanem legalább ugyanolyan mértékben az egyéni alkotókészség életrehívásán és a közös alkotásra való ösztönzésen múlik.

 

A projekt során létrejövő online közösségi felület és a Bercsényi utca 10. sz. alatt megépülő ún. Art&Tech Center, valamint a kapcsolódó helyi műhelyek és alkotóterek együttműködő hálózatba szervezése, továbbá a számos alkotói workshop, tanfolyam és pályázat mind a fenti célt szolgálja: egyszerűvé, elérhetővé és természetessé tenni az emberek kapcsolódását önnön kreativitásukhoz és alkotóerejükhöz. Ez szinte automatikusan a másokkal közösen végzett alkotói és szervezői aktivitáshoz, végsősoron pedig új aktív közösségek létrejöttéhez vezet.

 

Nagy hangsúlyt fektet továbbá a projekt a kerületben élő, tanuló, vagy dolgozó, szakmai és alkotói készséggel/tudással már rendelkező szereplőkkel történő kölcsönös együttműködési lehetőségek feltérképezésére, hiszen elsősorban ezen aktorok jelentik a kulcsot a lakosság kevésbé aktív rétegeinek mozgósításához.

 

A projekt mindezeken felül a XI. kerületben lakók és itt dolgozók számára könnyen elérhető közelségbe hozza a kerület gazdag kulturális életét, új bekapcsolódási formákat teremt, erősíti a helyiekben a ​városrész kulturális identitásához való kötődést​, végső soron pedig egy kerületi szintű (sőt, azon akár túlnyúló), ​kultúrát aktívan fogyasztó és kultúrát teremtő kreatív-kulturális közösséget​ - egy új ökoszisztémát - alakít ki.

 
SZEREPÜNK A PROJEKTBEN
 

Az Újbudai Önkormányzat saját tulajdonú informatikai cégeként a CUP 4 Creativity projekt keretében fejlesztő csapatunkkal és az innovatív szakmai szempontokat képviselő Popcode együttműködésével végzünk informatikai szoftverfejltesztést, valamint a létrejövő IT platform üzemeltetése is a mi feladatunk lesz.
 

RÉSZTVEVŐ PARTNEREK

 

VEZETŐ PARTNER

 

 • Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata

 

TOVÁBBI PARTNEREK

​ 

 • KözPont Újbudai Kulturális, Pedagógiai és Média Kft.
 • Újbuda SMART 11 Nonprofit Kft
 • Eleven Blokk Művészeti Alapítvány
 • Bartók Béla Boulevard Egyesület (BBB)
 • Kortárs Építészeti Központ Alapítvány (KÉK)
 • SOART Innovations Kft.
 • Popcode Developments Kft.
 • BURST Nonprofit Kft.
 • Kreater-csoport Kft. MEET Ügynökség
 • Allee Center Kft.
 • MU Színház Egyesület
 • BT (British Telecommunications) ROC Kft.

 

 

A PROJEKTÉRT FELELŐS KONTAKTSZEMÉLY / CONTACT PERSON:
​ 


név: Tobak László
email: tobak.laszlo@smart11.ujbuda.hu
tel: 70/799-15-15

 

A projekt az Urban Innovative Action kezdeményezésre, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásában valósul meg.

This project is co-financed by the European Regional Development Fund through the Urban Innovative Actions Initiative.

www.uia-initiative.eu