A jövő pedagógusa pályázat

Ígéretünkhöz híven a 2019/2020-as tanév első félévében is keressük kerületünk legizgalmasabb digitális tanórájának tanárát!

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

 

A jövő pedagógusa

Ígéretünkhöz híven a 2019/2020-as tanév első félévében is keressük kerületünk legizgalmasabb digitális tanórájának tanárát!

 

A PÁLYÁZAT CÉLJA

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata (székhely:1113 Budapest, Bocskai út 39-41, adószám: 15735746-2-43, képviseli: dr. Hoffmann Tamás polgármester, továbbiakban Önkormányzat) a digitális oktatás fontosságát felismerve, az Újbuda SMART 11 Nonprofit Kft-vel (székhely: 1113 Budapest, Bocskai út 39-41., adószám: 01-09-903277, továbbiakban SMART 11) (együttesen Pályáztatók) együttműködve 2014 óta fejleszti a kerületben lévő iskolák digitális oktatási környezetét. A pályázat célja a digitális tartalom- és eszközhasználat ösztönzése az Újbudán tevékenykedő iskolák pedagógusai körében.

 

PÁLYÁZÓK KÖRE

A pályázaton újbudai közoktatási intézményben oktató pedagógusok vehetnek részt. Egy pályázó maximum 3 pályaművel pályázhat. Azok a pályázók, akik több pályaművel pályáznak és azok egymáshoz kapcsolódnak, egymásra épülnek “A legjobb egymáshoz kapcsolódó órák” különdíjért is versenyeznek.

 

A PÁLYÁZAT FORMAI ÉS TARTALMI KÖVETELMÉNYEI

Pályázni lehet olyan 45 perces tanórával, amelyet a pályázó a kerület iskoláiban használatos „Okostanterem”-ben való alkalmazásra szán.

A pályázónak olyan pályaművet kell készítenie, amely eleget tesz az alábbi követelményeknek:

 • minimum 5, de maximum 15 ‘diából’ áll;
 • tartalmaz legalább egy számonkérést biztosító kérdéssort;
 • tartalmaz legalább 1 videoanyagot
 • tartalmaz legalább 1 fotót
 • tartalmaz legalább 1 interaktív elemet: (interaktív elem: olyan tevékenység, történés, mely a gyerekek aktív közreműködésével jár akár a kijelzőnél akár a saját tableten (rajzol, bekarikáz, nagyít, párosít... stb.);
 • tartalmilag illeszkedik a Nemzeti Alaptantervhez
 • a diák melletti “előadói jegyzet”-ben megjeleníti a diákhoz tördelt óratervet.

  

Ötletek interaktív elemekhez:

Az ajánlott programok listáját a következő linken keresztül érheti el:

https://docs.google.com/document/d/1sZ8rhndEFGNDoqRAFjgLbIYyryPiqZtpPKo75Baj8Uw/edit?usp=sharing

 

KONZULTÁCIÓ

Maga a kiíró is igyekszik a pályaművek elkészítését támogatni, ezért konzultációs lehetőséget biztosít a pályázóknak.

Igény szerint, a pályaművek benyújtása során - előre egyeztetett időpontban- egy alkalommal lehetőség nyílik helyszíni konzultációs lehetőséget kérni az érintett intézményekben, amennyiben az adott intézményből pályázó pedagógusok közül legalább 3 fő igényli azt. Abban az esetben ha nincs meg a minimum létszám - előzetes időpont egyeztetés után - az Újbuda Smart 11 Nonprofit Kft. irodájában lehet élni a konzultációs lehetőséggel.

 

Bejelentkezés konzultációra: oktatas@smart11.ujbuda.hu

 

Konzultáció helye: Kerületi közoktatási intézmény vagy Újbuda Smart 11 Nonprofit kft. (1113, Bp, Bocskai út 39-41.)

 

A konzulens: György János

 

JELENTKEZÉS A PÁLYÁZATRA

Jelentkezni a Pályázati űrlapon, ide kattintva, az űrlap kitöltésével lehet. Ezen aktus megtétele nélkül nincs érvényes pályázás.

 

BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ

A pályaművek SEOS-ba való megosztásának (publikálásának) határideje 2019. november 17.

 

BEKÜLDÉS FOLYAMATA

Az elkészült pályaművet a SEOS-ban, a pedagógus szerkesztő módban a megosztás gomb segítségével lehet feltölteni. 

 

Kérjük a feltöltés során az alábbiakra legyen figyelemmel a beállításoknál:

 

Hatókör: publikus ( Felhívjuk figyelmüket, hogy a megosztott pályaművek kizárólag a beadási határidő lejárta után válnak mindenki számára láthatóvá, publikussá. A beadási határidő lejárta előtt kizárólag a feltöltő személy láthatja azt. )

A megosztási felületen, a publikus hatókör beállítása után - ha verseny időszak van - megjelenik egy zöld “Versenyre bead” gomb is a 'Megoszt' gomb mellett. Kérjük ezt válassza, amikor beküldi pályaművét.

 

Tantárgy: Kérjük válassza ki a megfelelő tantárgyat

 

Leírás:

 

évfolyam: (pl: 6 évfolyam)// tantárgy: (pl:matematika)//óra témája: (pl: függvények)//, óra célja: (pl: függvényekről tanultak elmélyítése)//, óra típusa: (pl:ismétlés)//

 

Kérjük a fentieken túl ne feledje el a diák mellett az “előadói jegyzet”-ben az óratervet is megjeleníteni!

 

PÁLYAMŰVEK BÍRÁLATA

A pályaműveket szakmai zsűri bírálja el pontozásos alapon.

 

A zsűri tagjai:

 • Dél-Budai Tankerületi Központ képviselője
 • Magyar Digitális Oktatásért Egyesület képviselője
 • Neteducatio Kft. képviselője
 • SMART11 Kft. képviselője
 • Újbudai Pedagógiai Intézet képviselője
 • Vodafone Magyarország Zrt. képviselője

 

PÁLYAMŰVEK DÍJAZÁSA

Minden pályázó megkapja a ‘Jövő Pedagógusa’ oklevelet és a ‘Jövő Pedagógusa’ díjat. Fentiek mellett helyezési és különdíjak kerülnek kiosztásra.

Egy pályázó egy helyezési díjat és/vagy egy különdíjat kaphat.

 

Helyezési díjak

 1. hely: 300 000 forint
 2. hely: 200 000 forint
 3. hely: 100 000 forint

A további helyezettek is 50 000 forint pénzdíjban részesülnek. Az indulók számától függően 30%-nyi pályázó számít helyezettnek, de a helyezett pályázónak el kell érnie a maximálisan kapható pontszám legalább 70%-át.

 

Különdíjak

 • A Legjobb látvány
 • Az óra célját legjobban támogató innovatív módszerek, eszközök
 • A tanulókat legjobban motiváló, aktivizáló tanóra
 • A legügyesebb “újonc”

(„újonc”, aki először indul „A Jövő Pedagógusa” versenyen)

 • A legjobb egymáshoz kapcsolódó órák

(Azon pályázók között kerül kiosztásra, akik több pályaművel pályáznak és azok egymáshoz kapcsolódnak, egymásra épülnek)

A díjak minden vonatkozó adótól mentes, nettó összegek. A vonatkozó adóterhek megfizetése a pályázat kiíróinak kötelezettsége.

 

EREDMÉNYHIRDETÉS

2020. január

 

SZERZŐI JOGOK

A jelen pályázat részeként benyújtásra kerülő 1996. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt.) szerint jogilag védett szellemi alkotások közül minden szellemi alkotásra a pályázó a pályázat kiírói részére az alábbi bekezdés szerinti felhasználási engedélyt adja:

 

Pályázat kiíróinak felhasználási joga minden benyújtott pályaműre:

 

 • teljes körű,
 • területi, földrajzi korlátozás nélküli,
 • határozatlan időtartamra szól és visszavonhatatlan,
 • harmadik személynek átengedhető (harmadik személyre (személyekre) átruházható és az őt megillető felhasználási engedély keretein belül harmadik személynek felhasználásra, hasznosításra szabadon átadható), a pályázó előzetes értesítése vagy hozzájárulása nélkül,
 • átdolgozásra, továbbfejlesztésre jogosítja a pályázat kiíróit, és az átengedett felhasználási jog birtokosait.

A felhasználási engedélyt a pályázó a pályázati kiírói részére a pályamű benyújtásával, külön jogcselekmény nélkül ruházza át.

 

A pályázó a felhasználói jogok átengedését ellenérték nélkül, ingyenesen biztosítja a pályázat kiírói részére.

 

A pályázó a pályamű benyújtásával szavatolja, hogy a pályaművén harmadik személynek nincsen a pályamű elkészítése során fel nem tüntetett joga vagy követelése, így különösen szellemi alkotásokra (szellemi tulajdonjogra) vonatkozó joga, amely a pályamű felhasználásának jogát korlátozná, vagy megakadályozná. A harmadik személyek fel nem tüntetett szellemi tulajdonjogának használata a pályamű automatikus kizárását vonja maga után.

Pályázó a pályamű benyújtásával tudomásul veszi, hogy Pályázat kiírói az értékelést követően jogosultak a pályaművek formai hibáinak javítására (pl. hibás hyperlink módosítására) a pályázó értesítése nélkül.

 

ADATKEZELÉS, ADATVÉDELEM

A pályaművek benyújtása során a Pályázók személyes adataikat is Pályáztatók, mint Közös Adatkezelők részére rendelkezésre bocsátják. Az alábbi táblázat összefoglalja az érintett adatok körét, az adatkezelési célokat, és a vonatkozó jogalapokat, valamint az adatkezelések időtartamait.

  

Adatkezeléssel érintett adatok köre Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja Adatkezelés időtartama
Pályázó neve


Beérkezett pályázatok elbírálása

Európai Unió és Tanács 2016/679 rendelet (továbbiakban GDPR) 6. cikkének (1) f) pontja, a Pályázat kiíróinak az adatkezelést megalapozó jogos érdeke. Az adatkezelő jogos érdeke a pályázati felhívásban foglalt feltételek teljesítésének ellenőrzése, valamint a Pályázat kiírói számára leghatékonyabb kapcsolattartási csatorna megnyitása.Adatkezelési cél eléréséig
Pályázó munkahelyére, munkakörére vonatkozó adatok
Pályázó digitális kompetenciáinak bemutatott köre
Pályázó e-mail címe, telefonszáma Pályázókkal, a nyertes pályaművek készítőivel való kapcsolattartás lehetőségének megteremtése

Adófizetési kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatok (név, születési név, anyja neve, adóazonosító, születési hely, idő)
Nyereményeket (minden résztvevő, és a jutalmazott pályaművek készítői részére egyaránt juttatott) terhelő adóterhek megfizetése

Európai Unió és Tanács 2016/679 rendelet (továbbiakban GDPR) 6. cikkének (1) c) pontja, Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése


Pályázat közzétételekor hatályos jogszabályoknak megfelelő időtartamig


Pályázó e-mail címe
A Pályáztatók szeretnék a jelentkezőket támogatni -a pályázat lezárását követően is- interaktív oktatás segítő szakmai összefoglalókkal (pl. applikációkról, hasznos interaktív modulokról), szeretnének a résztvevők tapasztalatairól kérdőív formájában visszacsatolást kapni, valamint a személyes konzultációk hatékonyabb megszervezéséhez egy időpontfoglaló felületet ( Doodle) biztosítani az ehhez hozzájárulok részére.
Európai Unió és Tanács 2016/679 rendelet (továbbiakban GDPR) 6. cikkének (1) a) pontja, az érintett hozzájárulása személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez
A hozzájárulás visszavonásáig

 

Pályázat kiírói kizárólag saját adatkezelési folyamataikért tudnak felelősséget vállalni, a pályázat elkészítése és benyújtása során használt alkalmazások üzemeltetői, fejlesztői a Pályázat kiíróitól különálló jogalanyok, adatkezelési folyamataikra Pályázat kiíróinak nincs ráhatása. A pályázat elbírálásakor a Pályázat kiírói az elbíráláshoz szükséges adatokat az elbírálást végzők részére, az adófizetési kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatokat az érintett hatóság részére átadják, hozzájárulás megadása esetén a személyes konzultáció hatékonyabb megszervezéséhez a hozzájárulók email címe kerül átadásra. Érintetti jogokkal, adatkezelői kötelezettségekkel, adatvédelemmel kapcsolatos elérhetőségekkel, és az általános adatvédelmi gyakorlattal kapcsolatos információk elérhetőek az alábbi linken: https://ujbuda.hu/adatvedelem valamint Smart 11 felé adatvédelmi kérdésekkel, bejelentésekkel a gdpr@smart11.ujbuda.hu email címen fordulhatnak a Pályázók.

 

KAPCSOLAT

oktatas@smart11.ujbuda.hu

 

Jó munkát, sok sikert!

_____________________________________________________________________________________GYIK

1. Kik indulhatnak a pályázaton?

A pályázaton újbudai közoktatási intézményben oktató pedagógusok vehetnek részt.

 

2. Mi számít egy pályaműnek?

Egy pályamű egy darab 45 perces – a kerület iskoláiban használatos „Okos Tanteremben” megvalósuló – tanítási óra megtartását támogatja, és a pályázó a SEOS rendszerben publikálja

 

3. Milyen kötelező követelményei vannak egy pályaműnek tartalmilag:

 • min. 5, de max. 15 ‘diából’ áll,
 • tartalmaz legalább egy számonkérést biztosító kérdéssort,
 • tartalmaz legalább 1 videoanyagot,
 • tartalmaz legalább 1 fotót,
 • tartalmaz legalább 1 interaktív elemet (interaktív elem: olyan tevékenység, történés, mely a gyerekek aktív közreműködésével jár, akár a kijelzőnél akár a saját tableten – rajzol, bekarikáz, nagyít, párosít... stb.),
 • tartalmilag illeszkedik a Nemzeti Alaptantervhez
 • a diák melletti “előadói jegyzet”-ben megjeleníti a diákhoz tördelt óratervet.

   

  4. Mikor van a pályaművek beküldési határideje?

  A pályaművek SEOS-ba való megosztásának (publikálásának) határideje 2019. november 17.

   

  5. Milyen tartalmú tanórával lehet pályázni?

  Nincs kötöttség, de a pályázónak a feltöltésnél meg kell jelölnie (lásd a „Beküldés folyamata” a kiírásban)

  • az évfolyamot,
  • a tantárgyat,
  • az óra témáját,
  • az óra célját,
  • az óra típusát.

    

   6. Nyújthat-e be egy pályázó több pályaművet?

   Igen, de maximum 3-at. Azok a pályázók, akik több pályaművel pályáznak és azok egymáshoz kapcsolódnak, egymásra épülnek “A legjobb egymáshoz kapcsolódó órák” különdíjért is versenyeznek.

    

   7.Mi lesz az elkészült pályaművekkel?

   Az elkészült pályaművek szerzői jogai

   Jelen pályázat részeként benyújtásra kerülő 1996. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt.) szerint jogilag védett szellemi alkotások közül minden szellemi alkotásra Pályázó a Pályázat kiírója részére az alábbi bekezdés szerinti felhasználási engedélyt adja:

    

   Pályázat kiírójának felhasználási joga minden benyújtott pályaműre:

    • teljes körű,
    • területi, földrajzi korlátozás nélküli,
    • határozatlan időtartamra szól és visszavonhatatlan,
    • harmadik személynek átengedhető (harmadik személyre (személyekre) átruházható és az őt megillető felhasználási engedély keretein belül harmadik személynek felhasználásra, hasznosításra szabadon átadható), a Pályázó előzetes értesítése vagy hozzájárulása nélkül,
    • átdolgozásra, továbbfejlesztésre jogosítja a Pályázat kiíróját, és az átengedett felhasználási jog birtokosait.

    

   A felhasználási engedélyt a Pályázó a Pályázati kiírója részére a pályamű benyújtásával, külön jogcselekmény nélkül ruházza át.

   Pályázó a felhasználói jogok átengedésének ellenérték nélkül, ingyenesen biztosítja a Pályázat kiírója részére.

   Pályázó a pályamű benyújtásával szavatolja, hogy a pályaművén harmadik személynek nincsen a pályamű elkészítése során fel nem tüntetett joga vagy követelése, így különösen szellemi alkotásokra (szellemi tulajdonjogra) vonatkozó joga, amely a pályamű felhasználásának jogát korlátozná, vagy megakadályozná. A harmadik személyek fel nem tüntetett szellemi tulajdonjogának használata a pályamű automatikus kizárását vonja maga után.

   Pályázó a pályamű benyújtásával tudomásul veszi, hogy Pályázat kiírói az értékelést követően jogosultak a pályaművek formai hibáinak javítására (pl. hibás hyperlink módosítására) a pályázó értesítése nélkül.

    

   8. Mit tehet a pályázó, ha kérdése van a pályázattal kapcsolatosan?

   Kérdéseit az oktatas@smart11.ujbuda.hu központi e-mail címre küldheti el.

    

   9. Mi tud tenni az, akinek nincs még SEOS jogosultsága?

   Akinek még nincs SEOS jogosultsága, de részt kíván venni a pályázaton kérjük jelezze regisztrációs szándékát az oktatas@smart11.ujbuda.hu e-mail címen név, intézmény, valamint egy gmailes e-mail cím megadásával.

    

   10. Igénybe vehet-e a pályázó külső segítséget?

   Maga a kiíró is igyekszik a pályaművek elkészítését támogatni, ezért konzultációs lehetőséget biztosít a pályázóknak.

    

   Igény szerint, a pályaművek benyújtása során - előre egyeztetett időpontban- egy alkalommal lehetőség nyílik helyszíni konzultációs lehetőséget kérni az érintett intézményekben, amennyiben az adott intézményből pályázó pedagógusok közül legalább 3 fő igényli azt. Abban az esetben ha nincs meg az minimum létszám - előzetes időpont egyeztetés után - az Újbuda Smart 11 Nonprofit Kft. irodájában lehet élni a konzultációs lehetőséggel.

    

   Bejelentkezés konzultációra: oktatas@smart11.ujbuda.hu

    

   Konzultáció helye: Kerületi közoktatási intézmény, Újbuda Smart 11 Nonprofit kft. (1113, Bp, Bocskai út 39-41.)

   A konzulens: György János

   Okos tanterem videó: ujbuda.hu/okostanterem

    

   11. Mi számít érintett intézménynek?

   Azon kerületi közoktatási intézmények, melynek kollégái kívánnak indulni “ A jövő pedagógusa” versenyen.

    

   12. Mit jelen a pályamű benyújtásánál, az hogy a hatókör publikus?

   A hatókör a benyújtott pályamű láthatóságát jelenti. Felhívjuk figyelmüket, hogy a megosztott pályaművek kizárólag a beadási határidő után válnak mindenki számára láthatóvá, publikussá. A beadási határidő lejárta előtt kizárólag a feltöltő személy láthatja azt.